คลังเก็บ: Events

19 ธ.ค.60:อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม


  • อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
    19/12/2017
    09:30 - 14:00

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น มาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจแล (เพิ่มเติม…)

  • 3 พ.ย., 2017