ติดต่อเรา

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี
ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
คลองเตย กรุงเทพ 10110
ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-3451200 โทรสาร : 02-3451217-8
E-mail : Info@gs1thailand.org
Website : http://www.gs1thailand.org