GS1 Thailand Studio

banner-gs1-studio-service

ปัจจุบัน ตลาด E-commerce นับเป็นช่องทางการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างมากช่องทางหนึ่งและเป็นตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด  รูปภาพสินค้าที่สวยงามเปรียบเสมือนเครื่องมือการขายที่ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สถาบันรหัสสากล จึงอำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้นำสินค้ามาถ่ายภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ภาพของสินค้าที่โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา โดยจัดเตรียมสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และสามารถรองรับสินค้าขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ และรองรับการถ่ายภาพแบบ 360 องศา

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1.กรอกรายละเอียดในใบขอรับบริการการลงข้อมูลสินค้าและการถ่ายรูปสินค้า ดาวน์โหลดใบขอรับบริการ

2.ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิก

3.ลงทะเบียนรับหมายเลขลำดับการรับเรื่อง เพื่อจัดคิวให้ลูกค้า

4.ลงทะเบียนขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ GS1 Source ในการลงข้อมูลสินค้า

5.นำสินค้ามาถ่ายภาพ ให้ได้มุมภาพที่น่าสนใจ และวัดขนาดของสินค้า

6.กรอกข้อมูลในโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูลสินค้า ตามที่ลูกค้านำส่ง

7.อัพโหลดภาพเข้าสู่โปรแกรม

8.สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

9.สมาชิกดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  SmartBar  จากนั้นสแกนบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

10.สมาชิกลงนามรับทราบข้อตกลงและระเบียบการให้ข้อมูลสินค้า เอกสารสัญญาอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

11.สมาชิกรับสินค้ากลับคืน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  คุณชลธิชา หรือ คุณชนัฏนันท์    โทร: 02-345-1214   e-mail : tsdgs1@gs1thailand.org