มาตรฐานสากล GS1

มาตรฐานสากล GS1 เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันในการชี้เฉพาะ-บันทึก-และแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในซัพพลายเชน เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ โดยข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ

การชี้เฉพาะ (Identify)

เครื่องมือที่ใช้ระบุสิ่งต่างๆ ด้วยรหัสเลขหมายบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก

การบันทึกข้อมูล (Capture)

เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลเช่น สัญลักษณ์บาร์โค้ด หรือ แท็ก RFID

การแบ่งปันข้อมูล (Share)

เครื่องมือที่ใช้แบ่งปันข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ

การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 (Use)

ช่วยทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น