Vendor ของเรา

บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด    Logo_Planet

 

 

ให้บริการ
1. Factory Automation Cable
2. Cable Carriers
3. Sensor and Safety Systems
4. Barcode wireless RFID Systems

ติดต่อได้ที่
42 ถนนเสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์    +66 2718 9935-7
โทรสาร     +66 2720 3343
Website    www.planet.co.th

 

บริษัท อินเทลชั่น จำกัด    logo-inteltion

 

 

ให้บริการ
1. Data Warehouse
2. Big Data
3. Business Intelligence
4. Marketing Solutions

ติดต่อได้ที่
408/55 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์    +66 2619-0209
โทรสาร     +66 2619-0208
Website    www.inteltion.com

 

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  LOGO---Hitachi

 

 

ให้บริการ

ติดต่อได้ที่
ชั้น 18 อาคารรามาแลนด์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์    
โทรสาร     
Website    www.hitachi.co.th

บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    LOGO-OGA

 

 

ให้บริการ
1. รับปรึกษาเรื่องการพิมพ์บาร์โค้ด การวางระบบ การใช้งาน
2. รับพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดทุกชนิด
3. ผลิต Film Master สำหรับจัดทำบาร์โค้ด
4. จัดทำอาร์ตเวิร์ค (Artwork)
5. จัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด และ ระบบ RFID
6. จัดทำซอฟต์แวร์ (Software)

ติดต่อได้ที่
42 ถนนเสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์     +66 2578 8000
โทรสาร       +66 2578 051-2
Website      www.oga.co.th

 

บริษัท แอ็ดวานซ์ บิซิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด    LOGO---ABSS

 

 

ให้บริการ
1. Barcode solutions and auto ID
2. Handheld computers
3. Warehouse management software
4. Media Supply

ติดต่อได้ที่
18 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์     +66 2793 5888
โทรสาร       +66 2793 5898,793-5899
Website       www.abss.co.th

 

บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด  LOGO - ESS

 

 

ให้บริการ
1. รับปรึกษาเรื่องการพิมพ์บาร์โค้ด การวางระบบ การใช้งาน
2. จัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด และระบบ RFID
3. จัดทำระบบ Restaurant Management System / ระบบจัดการร้านอาหาร
4. จัดทำระบบ Retail Management System / ระบบจัดการร้านค้า
5. จัดทำระบบ Inventory Management System / ระบบจัดการสินค้าและคลังสินค้า
6. จัดทำระบบ Hotel Management System / ระบบจัดการโรงแรม7. จัดทำระบบ Food Court System / ระบบศูนย์อาหาร
8. จัดทำระบบ Car Park System / ระบบลานจอดรถ

ติดต่อได้ที่
86/8 ซ. ลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์     +66 2530 1613-4, +66 2530 1227
โทรสาร       +66 2530 1218, +66 2530 1362
Website       www.esssyntech.com

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  LOGO---SCB-SME

 

 

ให้บริการ
1. เพิ่มและขยายศักยภาพทางธุรกิจ พร้อมแข่งขันในตลาด
2. เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
3. ขยายช่องทางในการค้าขาย
4. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้มากขึ้น
5. สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี
6. การรับชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC
7. ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net)
8. ระบบการบริหารเงินสำหรับธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant Solution)
9. การจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ (SCB Payroll) (Restaurant Solution)

ติดต่อได้ที่
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์     +66 2722 2222
โทรสาร       +66 2544 3493
Website      scbsme.scb.co.th

Silver

บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด    Logo---IdentifyRFID

 

 

ให้บริการ
1. Vehicle Tracking on Cloud
2. Returnable Asset Visibility on Cloud
3. Fixed Asset Visibility
4. POE Access Control
5. Marathon Timing Solution
6. RFID Smart Seminar

ติดต่อได้ที่
99/28 ซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์   +66 2582 3714-5
โทรสาร     +66 2962 0816
Website    www.id.co.th

 

บริษัท ควอเดล พริ้นติ้ง จำกัด     LOGO---Quadel

 

 

ให้บริการ
1. รับผลิตสติกเกอร์ระบบม้วน และแผ่น พร้อมให้กับปรึกษาและออกแบบสติกเกอร์
2. จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและเครื่องอ่านบาร์โค้ด
3. จำหน่ายโปรแกรมการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ระบบหน้าร้านและอุปกรณ์
4. จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมพิมพ์สติกเกอร์

ติดต่อได้ที่
2/2 ม. 9 ซ.พงษ์ศรี ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์   +66 2433 2844
โทรสาร     +66 2433 2380
Website    www.quadel.co.th

 

บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยี จำกัด    LOGO---Zincode

 

 

ให้บริการ
1. Automatic Identification and Data Capture (AIDC Barcode Products)
2. Machine Vision Inspection
3. Print Inspection
4. Label Verification>

ติดต่อได้ที่
117/51-52 หมู่ 18 แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   +66 2529 5641-2
โทรสาร     +66 2529 5643
Website    www.zincode.net

 

บริษัท เอ็ม เอ็ม แอนด์ เอ็น เอ็น จำกัด   LOGO---MM&NN

 

 

ให้บริการ
1. จัดจำหน่ายเครื่องตรวจสอบมาตฐานบาร์โค้ด (Barcode verifiers)
2. จัดจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ดและระบบจอภาพสัมผัส (Touch screen)
3. รับผลิตสติ๊กเกอร์ดวงเปล่าหรือพิมพ์สำเร็จ
4. จัดจำหน่ายเครื่องยิงป้ายราคาและเครื่องติดสติ๊กเกอร์

ติดต่อได้ที่
13/292-293 ซ.จอมทอง14 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์   +66 2878 3215
โทรสาร     +66 2878 3214-3
Website    www.mm-nn.com

 

บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จำกัด   LOGO---Smart-Identify

 

 

ให้บริการ
1. RFID Hardware Provider
2. RFID Solutions: Access Control, Asset Management etc.
3. Barcode Solutions: Printer, Scanner, Sticker, Tag and Software Solutions

ติดต่อได้ที่
594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์   +66 2136 9171 – 4
โทรสาร     +66 2136 9175
Website    www.smartiden.com

 

บริษัท อินเทนติค จำกัด   LOGO---Inthentic

 

 

ให้บริการ
1. ระบบบริหารจัดการผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลและโรงแรมด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
2. ระบบจัดการสต๊อกสำหรับร้านเสื้อผ้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
3. ที่ปรึกษาการประยุตก์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับธุรกิจต่างๆ

ติดต่อได้ที่
อาคาร ท.ชินวัตร ไหมไทย 94 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์   +66 9896 3878
โทรสาร     +66 2136 9175
Website    www.inthentic.com

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)   Logo---Harn

 

 

ให้บริการ
1. บริการโซลูชั่นและเทคโนโลยีการพิมพ์ วัน เดือน ปีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ และเครื่องติดสติ๊กเกอร์ลงบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์
2. บริการโซลูชั่นและเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบ Digital Ink Jet คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
3. บริการโซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติ
4. บริการหลังการขาย

ติดต่อได้ที่
19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์   +66 2203 0868
โทรสาร     +66 2203 0245
Website    www.harn.co.th