กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “Supply Chain Developments in Europe and the US” โดย Mr. Tom den Hertog, Advisor & Partner of Q-Point B.V., Former CEO Tops-Ahold
Thailand Supply Chain Management Professional (TSCMP) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “Supply Chain Developments in Europe and the US” โดย Mr. Tom den Hertog, Advisor & Partner of Q-Point B.V., Former CEO Tops-Ahold ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง GS1-Room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนาเสนอผลวิจัย “ต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค”
ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนาเสนอผลการศึกษาวิจัย “ต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนด่วน!!! งานสัมมนาวิชาการ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของระบบการบริหารโลจิสติกส์ทั้งในระดับองค์กร และ ระดับประเทศ eLogistics Summit 2017
ขอเชิญชวนสมาชิก GS1 Thailand ทุกท่าน เข้าร่วมงาน งานสัมมนาวิชาการ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของระบบการบริหารโลจิสติกส์ทั้งในระดับองค์กร และ ระดับประเทศ eLogistics Summit 2017 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ